Jak hluboké patky na pergolu?

Jak hluboké patky na pergolu?

Jak hluboko ukotvit pergolu

Ukotvení pergoly do betonu

Výkop provádíme vždy do hloubky minimálně půl metru. Na lehkých půdách, které mohou být částečně nestabilní, zvláště pokud jsou v podloží kamenité, pak výkop vyhloubíme až jeden metr hluboko.
Archiv

Jak usadit patky na pergolu

Patka kotevní s roxorem, U deska s prolisem

Poté se vyvrtají otvory pro vruty a sloupek se začistí. V betonovém podkladu se vyvrtají díry pro hmoždinky, které se natlučou do připravených děr. Kotevní pilíř se přichytí na sloupek pomocí vrutů a vruty se nechají povolené, utáhnou se až po usazení a ukotvení sloupku.

Jak postavit patky na pergolu

Bednění na základovou patku

Standardní velikost betonové patky je 30 x 30 až 40 x 40 cm. Hloubka založení betonové patky musí být v nezámrzné hloubce, tedy v 800 mm pod úrovní terénu. Můžeme použít i betonové ztracené bednění, ze kterého v rýze vyskládáme sloupek, který vybetonujeme betonem.
Archiv

Jak hluboko betonovat patku

Betonování doporučujeme provádět do nezámrzné hloubky (80 cm a více), aby nedošlo k popraskání betonu. Beton je třeba dostatečně zhutnit a nechat vytvrdnout bez toho, abychom zabetonovanou patku mechanicky namáhali.
Archiv

Jak ukotvit hliníkovou pergolu

Ukotvení hliníkové pergoly ke zdi domu pomocí vazníků

Takové kotvení pergoly se provádí vyvrtáním dostatečně dlouhé díry přímo do fasády, umístěním chemické kotvy a zasunutím vazníků. Ideální je k pergole přivést elektrické vedení, tak aby bylo možné pergolu osvětlit.

Jak ukotvit pergolu do zamkove dlazby

Jak kotvit pergolu do betonu nebo dlažby Pro kotvení velmi tvrdého povrchu, jako je beton nebo například zámková dlažba, se používají speciální podlahové úchyty K301. Tyto úchyty mají tvar písmene U a pomocí hmoždinek se připevní k podkladu. Do „účka“ se pak zasadí pergolový sloupek.

Jak hlubokou patku na pergolu

Pamatujte na to, že hloubka patky pro pergolu by měl být hluboká alespoň půl metru.

Jak hluboko patky

Standardní velikost betonové patky je 30 x 30, příp. 40 x 40 cm. Hloubka založení betonové patky je v nezámrzné hloubce, tedy v 800 mm pod úrovní přilehlého terénu, v některých půdách to může být až 1200 mm. Bednění betonové patky lze však zhotovit i jednodušeji.

Jak hluboké základy pod ztracené bednění

Ztracené bednění se zásadně ukládá na dostatečně vyzrálé základové pasy. Základové pasy musí být založené do nezámrzné hloubky (alespoň 80 cm), skutečnou hloubku však určí projektant či statik. Běžně to může být i 1,2 metru. Běžná šířka základových pasů činí 40 cm.

Jak silné trámy na pergolu

Dolní nosné trámy by měly mít profil 10×14 až 12×16 cm. Horní příčky by pak měly být vyrobeny z latí o tloušťce 4×12 nebo 6×14 cm. Aby vše drželo pohromadě, potřebujete proto pozinkované vruty. Na zastřešení pergoly můžete použít pálené tašky nebo také asfaltové, či plastové šindele.

Jak silné sloupky na pergolu

Dolní nosné trámy by měly mít profil 10×14 až 12×16 cm. Horní příčky by pak měly být vyrobeny z latí o tloušťce 4×12 nebo 6×14 cm. Aby vše drželo pohromadě, potřebujete proto pozinkované vruty.

Jak daleko od sebe krokve na pergolu

Používáme vodováhu a olovnici, aby sloupky i vazníky a krokve byly přesně svisle nebo vodorovně. U hoblovaného dřeva můžeme spoje zesílit vodovzdorným lepidlem. Sloupky mohou být od sebe vzdáleny až 2,7—3 m; čím je však vzdálenost mezi nimi větší, tím masivnější musí být jak sloupky, tak nosníky.

Jak hlubokou pátku na pergolu

Pamatujte na to, že hloubka patky pro pergolu by měl být hluboká alespoň půl metru.

Jak hluboko Roxory

Dle projektu jsem měl napíchat 10mm roxor po 500 mm. A vychází to v pohodě. Na lavičkách jsem si odměřil střed ZB ( v mém případe ZB 30 tj. 15 cm od okraje ZB) natáhl provázek a olovnicí po 0,5 m jsem si značil v betonu značku kam jsem potom zapíchl roxor.

Jaké Roxory do ztraceného bednění

Současně se skládáním tvárnic se do konstrukce ukládá ocelová výztuž (roxory) o průměru 8 – 10 mm. Ocelová výztuž je ukládána jak vodorovně, tak svisle.

Jak daleko od sebe trámy na pergolu

Celou nosnou konstrukci spojte nahoře vodorovnými trámy pomocí kovových úhelníků a přibližně 40–60 cm nad zemí ji zpevněte dřevěnými hranoly o šířce 6–8 cm. Na střechu se nejlépe hodí fošny s obdélníkovým průřezem, které by od sebe měly být cca 20–30 cm daleko.

Jak daleko od sebe krokve

Musí se nacházet minimálně 80 mm nad stropní konstrukcí (podlahou). Je to nejmasivnější prvek celého krovu. Krokve kopírují střešní rovinu a jsou od sebe vzdáleny 900 – 1100 mm.

Čím obložit pergolu

Pergola, kterou si vylepšujeme postupně, by měla být také pro potěchu oka obložená nějakým zajímavým materiálem. Můžeme ji obkládat dřevem nebo kamenem, ale my jsme pro obklad pergoly zvolili obkladové pásky.

Z jakého dřeva postavit pergolu

Pokud máte jasno v tom, že chcete stavět pergolu ze dřeva, čeká vás výběr konkrétní dřeviny. Čím bude měkčí, tím se vám s ní bude lépe pracovat, na druhou stranu nebude tak odolná. Plánujete-li stavbu otevřené pergoly bez zastřešení, sáhněte po dubovém nebo jiném tvrdém dřevu, které odolá nepříznivým přírodním vlivům.

Jak hluboké základy

V mírném podnebním pásu, kam spadá i Česká republika, je nezámrzná hloubka stanovena na 80 až 140 centimetrů. Přesnější číslo nám určí složení substrátu. Hloubka 80 cm obvykle postačí u běžných hlinitopísčitých a písčitohlinitých půd, v případě jílovitohlinitých půd musíme jít do hloubky zhruba jednoho metru.

Jak ohnout Roxory

Nakrátíme roxory na potřebnou délku a v potřebném množství kusů. Vložíme ocelový prut do drážky tak, aby vyčníval alespoň cca 7 cm, a provedeme první ohnutí. V dalších krocích pak ohýbáme armaturu dle nastavených odklápěcích zarážek.

Jak hluboko roxor

Dle projektu jsem měl napíchat 10mm roxor po 500 mm. A vychází to v pohodě. Na lavičkách jsem si odměřil střed ZB ( v mém případe ZB 30 tj. 15 cm od okraje ZB) natáhl provázek a olovnicí po 0,5 m jsem si značil v betonu značku kam jsem potom zapíchl roxor.

Jaký rozměr krokve

Vzdálenost krokví (jalových vazeb) je 0,9 – 1,2 m (rozměr 80/40 mm až 120/160 mm). Přesah krokví může být maximálně 2,5 m. Příčné ztužení zajišťují kleštiny (rozměr 60/80 mm až 120/160 mm), eventuálně ještě vzpěry a rozpěry. Podélné ztužení zajišťují u většiny konstrukčních schémat pásky, tj.

Jak silne hranoly na pergolu

Dolní nosné trámy by měly mít profil 10×14 až 12×16 cm. Horní příčky by pak měly být vyrobeny z latí o tloušťce 4×12 nebo 6×14 cm.Aby vše drželo pohromadě, potřebujete proto pozinkované vruty.Na zastřešení pergoly můžete použít pálené tašky nebo také asfaltové, či plastové šindele.

Jak hluboké základy na plot

Zemní práce se provádějí dle typu zeminy.

Základový pas se standardně zhotoví tak, aby nedocházelo k pohybům celé základové konstrukce, to znamená, že musí být v nezámrzné hloubce, min. 600 mm hloubky a 400 mm šířky.