Вечен дизайн

Ето снимките на интериора Роза униаке и е трудно да се определи кога са създадени тези възхитителни пространства – преди няколкостотин години или днес. Само съвременните детайли показват младата им възраст. Тези форми и композиции са били актуални преди много години, но дори и сега те биха се вписали идеално в модерни или реставрирани исторически сгради. Този сложен английски дизайн е наистина вечен.!

Jo malone rose uniacke

Jo malone rose uniacke