Съвременен френски дизайн от Вероник Котрел

Наскоро ви запознахме с работата на дизайнерката Вероник Котрел по примера на очарователен апартамент в Париж. Нейните творби демонстрират цялото очарование на съвременния френски интериор – винаги свеж и прогресивен, но винаги зачитащ неговите традиции и минало. Днес имаме вдъхновяваща селекция от красиви френски интериори от талантливо дизайнерско студио!