Душевни селски вдъхновения от Скандинавия

Всеки знае за изкуството на скандинавците да живеят красиво; много е казано и написано за това. Интересно е, че те също използват този подход към живота в сравнително скромните селски къщи и вили по техните стандарти. Днес ви каним да се потопите в уютния свят на селския живот в Швеция в творбите на прекрасен декоратор Mari strongheilm.

Вижте предишния пост за декораторските работи