Kde je Caps Lock?

Kde je Caps Lock?

Jak zapnout Caps Lock

Pokud zadáte číslo „3“, bude se s klávesou NumLock automaticky aktivovat i klávesa Caps Lock, tedy psaní velkých písmen. Po provedení výše uvedeného restartujte stolní počítač nebo notebook. Při dalším startu operačního systému Windows 10 už by mělo dojít k automatické aktivaci klávesy NumLock.
Archiv

Jak zapnout čísla na klávesnici

Pokud chcete k zadávání čísel použít numerickou klávesnici, stiskněte klávesu Num Lock. Většina klávesnic má světelný indikátor, podle kterého poznáte, jestli je numerická klávesnice zapnutá nebo vypnutá.
Archiv

Kde je tabulátor na klávesnici

Klávesa tabulátoru je na klávesnici PC obvykle vedle písmena Q. V běžném hovoru a textu je nutné rozlišovat mezi klávesou tabulátoru, stiskem klávesy tabulátoru a samotným znakem, který obdrží program ve chvíli, kdy ke stisku klávesy dojde.

Jak vypadá klávesa Shift

Dnes se již velmi často tato klávesa nepopisuje slovně a označuje ji pouze výrazná šipka směřující nahoru ⇧. Proto ji také mnoho počítačově méně znalých uživatelů nemůže najít. Na klávesnici se nachází hned dvakrát, a to vlevo dole pod tlačítkem Caps Lock a vpravo dole pod tlačítkem Enter.

Jak odemknout Caps Lock

Klikněte na Pokročilá nastavení na levé straně okna. Přejděte k vyhledání a otevření ovládacích kláves panelu Změnit jazyk. Přejděte na kartu Rozšířená nastavení kláves . Zaškrtněte políčko Stiskněte klávesu SHIFT v části Vypnutí funkce Caps Lock .

Proč se vypíná NumLock

Pokud máte klávesu Num Lock aktivní a vypnete počítač, operační systém by si měl tento stav zapamatovat a Num Lock po opětovném zapnutí počítače znovu aktivovat. Pokud vám ale tento způsob nefunguje a Num Lock se po startu Windows stále vypíná, můžete přistoupit k drobné úpravě systémového registru Windows.

Co je Fn na klávesnici

Klávesy Fn nebo F Lock poskytují dvě sady příkazů pro množství kláves. Sem patří horní řada standardních funkčních kláves (F1–F12). Standardní příkazy jsou označené na přední straně kláves (například F3). Alternativní příkazy jsou označené na horní straně kláves (například Redo).

Co je na klávesnici Shift

Klávesa Shift bývá někdy označována také jako přeřazovací, v mnoha případech totiž přepíná funkci kláves do vyšší úrovně. Můžete s její pomocí napsat nejen velká písmena, ale také speciální znaky. Na klávesnici naleznete levý a pravý Alt (zkr. alternativní).

Jak na tabulátory ve Wordu

Nastavení tabulátoruPřejděte na Domů a vyberte ikonu pro otevření dialogového okna Odstavec .Vyberte Tabulátory.Zadejte měrnou hodnotu do pole Pozice tabulátoru.Vyberte zarovnání.Pokud chcete, vyberte odkazovou čáru.Vyberte Nastavit.Vyberte OK.

Jak fungují tabulátory

Pomocí zarážek tabulátorů můžete zarovnat text doleva, doprava, na střed nebo na desetinné místo. Před tabulátory je také možné nechat automaticky vložit speciální znaky, jako jsou tečky, pomlčky nebo čáry. Zarážky tabulátoru pro všechna textová pole v publikaci je možné nastavit různě.

Co je zkratka CTRL D

Control-H Smaže znak vlevo od kurzoru. Místo toho můžete také použít klávesu Delete. Control-D Smaže znak vpravo od kurzoru. Místo toho můžete také použít zkratku Fn-Delete.

Co dělá CTRL F4

Control-F4 nebo Fn-Control-F4: Přesune zaměření na aktivní okno nebo další okno. Control-F5 nebo Fn-Control-F5: Přesune zaměření na panel nástrojů okna. Control-F6 nebo Fn-Control-F6: Přesune zaměření na plovoucí okno. Control-Shift-F6: Přesune zaměření na předchozí panel.

Jak psát čísla bez numerické klávesnice

Jak psát znaky bez numerické klávesniceNejjednodušší způsob je použít pravý Alt (Alt Gr) v kombinaci s klávesou X, tedy Alt Gr + X = #.Další způsob zahrnuje využití tří kláves, a to Ctrl + levý Alt + X.Tento způsob vyžaduje numerickou klávesnici.

Jak nastavit numerickou klávesnicí

Vyberte tlačítko Start a pak vyberte Nastavení > Čas a jazyk > Jazyk. V části Preferované jazyky vyberte jazyk, který obsahuje požadovanou klávesnici, a potom vyberte Možnosti. Vyberte Přidat klávesnici a zvolte klávesnici, kterou chcete přidat.

Co dělá F5

F5. Tato klávesa se nejčastěji využívá v prostředí internetového prohlížeče. Slouží k aktualizaci (obnovení) otevřeného okna.

Jak zapnout F4

Odpovědi (3)  Pokud klávesnice disponuje klávesou Fn funguje klávesová zkratka FN+F4 popř.

Co je Ctrl h

Klávesová zkratka CTRL+H nebo příkaz Nahradit otevře v Excelu 2016 v dialogovém okně Najít a nahradit kartu Najít – Podpora Microsoftu.

Co je Ctrl F

Univerzální klávesová zkratka pro vyhledávání je CTRL+F (F jako find = najít), nicméně celá řada programů, včetně všech nejpoužívanějších internetových prohlížečů (Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, MS Edge, MS Internet Explorer, atd.) podporují také stisknutí jediné klávesy – F3.

Kde jsou ve Wordu tabulátory

Nastavení tabulátoruPřejděte na Domů a vyberte ikonu pro otevření dialogového okna Odstavec .Vyberte Tabulátory.Zadejte měrnou hodnotu do pole Pozice tabulátoru.Vyberte zarovnání.Pokud chcete, vyberte odkazovou čáru.Vyberte Nastavit.Vyberte OK.

Proč mi nefunguje tabulátor

Velké části uživatelů při chybě s klávesou TAB pomohlo vypnutí úlohy/aplikace TeamViewer pro vzdálené sdílení zařízení. Pokud tento program využíváte, vypněte jej ve správci úloh a zkuste stisknout TAB. Funguje-li, doporučuji zamítnout zapínání TeamVieweru po spuštění a nechávat jej zapnutý jen při potřebě použití.

Jak pracovat s tabulátory

Tabulátory se používají jednoduše – pokud při psaní textu stisknete tlačítko [TAB] (na některých klávesnicích je značen pouze jako vodorovná šipka se svislou čárkou, je umístěn nad klávesou [Caps Lock] ), odskočí kurzor na místo vloženého tabulátoru.

Co je vodící znak

Zarovnání určuje, jak bude text s daným odsazením zarovnán (viz níže) a vodící znak je symbol, kterým budou jednotlivé pozice tabulátorů spojeny. Následující obrázek ilustruje, jak jednotlivá nastavení vypadají: tabulátory jsou na 2 a 12 cm, zarovnání druhého tabulátoru je na desetinnou čárku a vodicí znak jsou tečky.

Co je to Ctrl Z

Klávesová zkratka Ctrl + Z je jakousi záchranou brzdou. Slouží totiž k návratu zpět. Tento záchranář bez ohledu na to, jaký program právě používáte, vám pomůže vrátit se k poslední akci.

Co to je Ctrl S

Ctrl + S a F12

Znáte-li klávesovou zkratku Ctrl+ S, která uloží aktuálně otevřený dokument, potom si ještě zapamatujte F12. Tato klávesová zkratka v některých programech umožní místo uložení aktuálního dokumentu vyvolat dialogové okno Ulož jako.

Co znamenají tlačítka na klávesnici

Speciální klávesy

Alternativy zkratek popisů klávesy Název Funkce
End Posouvá kurzor na konec řádku
PgDn Page Down Posunutí textu o jednu obrazovku dolů
↵ ↩ Enter Potvrzení příkazu, vložení nového odstavce
Back, ⌫ ← Backspace Mazání znaku zpětným posunem kurzoru