Kdy použít 15% DPH?

Kdy použít 15% DPH?

Kdy je DPH 15 a kdy 21

Snížená sazba DPH 15 % se vztahuje na prodej zboží uvedeného v příloze 2 a 3 zákona o DPH, jedná se například o prodej potravin nebo ubytovací služby, stravovací služby, prodávání nápojů nebo služby fitness center. Výjimka se vztahuje na prodej alkoholických nápojů a tabákových výrobků, které mají sazbu 21 %.
Archiv

Co patří do 15% DPH

Snížená sazba je 15 % a je uplatňována na prodej zboží a služeb uvedeného v příloze 2 a 3 zákona o DPH. Jedná se například o prodej potravin, vodné a stočné, teplo, městskou dopravu, časopisy a noviny, ubytovací služby, stravovací služby, pohřební služby, lázeňské služby a sauny, služby fitcenter a posiloven a od 1. 1.
Archiv

Na co se vztahuje 10% DPH

S účinností od 1. května 2020 dochází k výraznému snížení daně z přidané hodnoty u celé řady zboží a služeb na 10 %. Nově jsou ve druhé snížené sazbě DPH zařazeny oblast stravování, některé řemeslné a odborné služby a také vodné a stočné. Dále se sjednotily sazby ve výši 10 % také u knih, e-knih a audioknih.
Archiv

Jaká je sazba DPH u stavebních prací

Podle § 48 zákona o DPH se první snížená sazba 15 % používá, jsou-li poskytovány stavební či montážní práce na dokončené stavbě, a to v případě, že se jedná o stavbu pro bydlení nebo sociální bydlení.
Archiv

Jaké je DPH za služby

základní sazba DPH – 21 % (podléhají jí většina zboží a služeb) první snížená sazba DPH – 15 % (podléhají jí potraviny, některé zdravotnické pomůcky, hromadná doprava, dětské sedačky do automobilů a další) druhá snížená sazba DPH – 10 % (podléhá jí kojenecká výživa, knihy a časopisy, pitná voda z vodovodu a další)

Jaké DPH má káva

Sazba DPH u kávy se, a není tomu tak dávno, změnila. Také podle toho, zda jde o konzumaci na místě, nebo s sebou. Tedy v případě prodeje kávy v mobilním stánku je na takovou kávu formou „coffee to go“ sazba DPH 10 %. První snížená sazba tedy 15 % DPH platí u kávy podávané v kavárně či restauraci.

Co je v sazbě 15

první snížená sazba DPH – 15 % (podléhají jí potraviny, některé zdravotnické pomůcky, hromadná doprava, dětské sedačky do automobilů a další) druhá snížená sazba DPH – 10 % (podléhá jí kojenecká výživa, knihy a časopisy, pitná voda z vodovodu a další)

Jaké je DPH na stavební materiál

Položka Sazba daně v %
Výstavba 21
Opravy, udržování a technické zhodnocení 21
Dodání (převod) 21

15. 1. 2020

Jak fakturovat stavební práce

Obecně lze říci, že stavební firma může fakturovat pouze práce již provedené a odsouhlasené investorem či jeho odpovědným zástupcem, eventuelně pověřeným stavebním dozorem (bývá označován zkratkou TDI, tj. „technický dozor investora“). K přebírání jednotlivých prací, či jejich částí (např.

Kdo je platce DPH a kdo ne

Plátcem DPH se stáváte povinně, pokud máte obrat vyšší než 2 miliony korun za uplynulých 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. V některých případech je však výhodné se k plátcovství přihlásit dobrovolně.

Jak funguje DPH příklad

Příklad (při sazbě DPH 15 procent):

Obchodník zboží rozveze dalším odběratelům a prodá jej za 3220 korun. Z toho částka 2800 Kč představuje stanovenou cenu zboží a 420 korun DPH. Obchodník pak zaplatí DPH, která odpovídá rozdílu mezi daní na výstupu (420 Kč) a daní na vstupu (300 Kč) – tedy 120 korun.

Jaké DPH má víno

Víno je zdaňováno základní sazbou DPH, tedy v současnosti sazbou 20 %.

Jaké je DPH na léky

Na léky se v současnosti uplatňuje druhá snížená desetiprocentní sazba daně z přidané hodnoty, a to od roku 2015. Předtím byla na léky 15procentní snížená sazba DPH. Podle vládního návrhu se nyní druhá snížená 10procentní sazba DPH ruší. Zůstanou jen dvě sazby, základní 21procentní a snížená 12procentní.

Co podléhá snížené sazbě DPH

základní sazba DPH – 21 % (podléhají jí většina zboží a služeb) první snížená sazba DPH – 15 % (podléhají jí potraviny, některé zdravotnické pomůcky, hromadná doprava, dětské sedačky do automobilů a další) druhá snížená sazba DPH – 10 % (podléhá jí kojenecká výživa, knihy a časopisy, pitná voda z vodovodu a další)

Kdo je a kdo není plátcem DPH

Zjednodušeně: pokud se plátcem DPH povinně stát nemusíte — tedy pokud váš obrat za 12 po sobě jdoucích měsíců není vyšší než 2 miliony Kč — pak se typicky plátcem DPH stát nechcete.

Jaká je sazba DPH u poštovného

Jiná situace by nastala pokud byste zákazníkovi účtoval poštovné a balné dohromady nebo měl stanovenou nějakou paušální částku na poštovné, případně částku odlišnou od toho co zaplatíte na poště, potom by se již jednalo ve Vašem případě o poskytnutí služby, která je zdanitelným plněním s 21% DPH.

Jak má vypadat faktura neplátce DPH

Faktura pro neplátce DPH má podobné náležitosti jako faktura pro plátce DPH. Je tedy nutné uvést: identifikaci odběratele a dodavatele, označení faktury a její číslo, jednotlivé fakturované položky včetně jejich počtu a ceny, způsob úhrady, datum vystavení a splatnosti.

Co je stavební a montážní práce

Stavební práce jsou zejména práce na výstavbě, přestavbě, rozšíření, obnově, opravách a údržbě stálých i dočasných budov a staveb. Zahrnují i montážní práce stavebních konstrukcí a hodnotu zabudovaného materiálu a konstrukcí (patří sem práce zařazené v oddílu 45 OKEČ).

Kdy nemusím platit DPH

Zjednodušeně: pokud se plátcem DPH povinně stát nemusíte — tedy pokud váš obrat za 12 po sobě jdoucích měsíců není vyšší než 2 miliony Kč — pak se typicky plátcem DPH stát nechcete. Administrativa pro plátce DPH je složitější a přináší řadu povinností.

Kdy přestanu být plátcem DPH

O zrušení registrace k DPH můžete zažádat typicky tehdy, pokud váš obrat za posledních 12 měsíců klesl pod hranici 2 milionů Kč. Ovšem pozor – odhlásit se můžete jen tehdy, pokud jste byli plátci DPH alespoň po dobu jednoho roku. Podrobněji v § 106b zákona o DPH.

Kdo je plátce DPH a kdo ne

Plátcem DPH se stáváte povinně, pokud máte obrat vyšší než 2 miliony korun za uplynulých 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. V některých případech je však výhodné se k plátcovství přihlásit dobrovolně.

Co má 21% DPH

Do základní sazby DPH (21 %) spadá komerční výstavba, elektřina, benzín a zemní plyn, tvrdý alkohol a tabák, nábytek, oblečení nebo elektronika. Skoro pětinu celkové zdaněné ceny zaplatíte státu, bez ohledu na svoji ekonomickou a sociální situaci.

Kdy se platí DPH a kdy ne

Kdy se stáváte plátcem DPH Plátcem DPH se stáváte v okamžiku, kdy ve dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsících překročíte obrat 2 miliony korun. Plátcem DPH se stáváte od prvního dne druhé měsíce, jenž následuje po měsíci, kdy byl stanovený obrat překročen.

Kdy je dobré být plátcem DPH

Zda je výhodnější být, či nebýt plátcem DPH se odvíjí od Vaší pozice na trhu podnikání. Pokud jsou Vaši zákazníci plátci DPH, nebo Vy sami nakupujete od firmy, která plátcem DPH je, je pro Vás výhodnější registrovat se k plátcovství DPH a to i přesto, že Váš roční obrat nepřesahuje 2 000 000 Kč.

Kdy lze fakturovat bez DPH

2) Podnikatel – neplátce DPH (dodavatel)

Dodavatel neplátce DPH je povinen si hlídat překročení obratu ve výši 1 000 000 Kč za 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců, viz §6 odst. 1 zákona o DPH v ČR, po překročení obratu se musí stát plátcem DPH – tato definice platí pouze pro podnikání v ČR.