Kdy si můžu změnit příjmení?

Kdy si můžu změnit příjmení?

Kdy si můžu zmenit příjmení

Příjmení dítěte bez souhlasu druhého z rodičů je možné změnit tehdy, byl-li zbaven rodičovské odpovědnosti, případně pokud jeho role byla z určitého důvodu omezena či pozastavena. V případě změny příjmení u dítěte bez souhlasu jednoho z partnerů je nutné k žádosti dodat rovněž pravomocný rozsudek soudu.
Archiv

Jak si můžu změnit příjmení

Změnu jména nebo příjmení musíte nahlásit na řádně vyplněném tiskopisu. Tiskopisy jsou k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra. K nahlášení této změny musíte doložit: dosavadní průkaz o povolení k pobytu, pobytovou kartu rodinného příslušníka občana EU nebo potvrzení o přechodném pobytu.

Jak odůvodnit změnu příjmení

„Změna to není nijak složitá,“ konstatuje mluvčí na úvod. – doložit relevantní doklady (rodný list, oddací list, doklad o rozvodu, úmrtní list partnera apod.) „Povoluje se to zejména v případech, jestliže jde o příjmení hanlivé nebo směšné nebo pokud je pro to vážný důvod,“ vysvětluje Kučerová.
Archiv

Jak zažádat o změnu příjmení

Kde zažádat a co s sebou

Pokud se vám vaše jméno či příjmení nelíbí a chcete změnu, musíte podat písemnou žádost. Tu adresujete matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu jste přihlášeni k trvalému pobytu.
Archiv

Jak zmenit příjmení bez ová

Pokud matriční úřad v ČR žádosti vyhoví, je výsledkem řízení nový rodný/oddací list s uvedením, že žena používá od data vyhovění žádosti příjmení v mužském tvaru. Na základě tohoto oddacího listu pak může žadatelka podat na našem úřadu žádost o nový cestovní na příjmení bez koncovky -ová.

Jak si pridat druhé příjmení

Fyzická osoba, která má v matriční knize zapsáno jedno jméno, může před matričním úřadem v místě svého trvalého pobytu nebo před matričním úřadem, v jehož knize narození je jméno zapsáno, prohlásit, že bude užívat dvě jména.

Jak oslovit ženy s Nepřechýleným příjmením

Jestliže se žena rozhodne užívat obě příjmení, tak jí na tom patrně záleží, a proto bych doporučoval oslovovat zdvojeným příjmením,“ radí. Ještě komplikovanější situace je u jmen nepřechýlených – tedy pokud se paní jmenuje například Anna Vrána.

Kde hlásit změnu příjmení

Kam vyloženě musíte nahlásit změnu příjmeníObčanský průkaz – že budete potřebovat novou občanku asi většinu z nás napadne.Řidičský průkaz –⁠ dále budete potřebovat nový řidičský průkaz, pokud jej vlastníte.Pas –⁠ starý pas je vždy nutné odevzdat na příslušném úřadě.

Jak změnit příjmení bez svatby

Změna příjmení bez svatby

O přejmenování je možné požádat kdykoli. Žádost se podává na matrice příslušné podle místa trvalého bydliště. Na to, jestli vám přejmenování povolí, má nakonec největší vliv místní matrikářka či matrikář.

Co dělat po změně jména

Občan má povinnost zažádat si o nový OP do 15 dnů od změny. Platnost OP skončí uplynutím 45 dnů ode dne uzavření manželství (změna příjmení) nebo změny rodinného stavu (pokud je v OP uveden). Občanka nezůstává stále platná, ale dojde k jejímu zrušení. K žádosti o nový OP je nutno předložit dosavadní OP.

Jak mít dvě příjmení

Dvě příjmení musí mít žena v pořadí nové a po něm původní

„Dnes zákony povolují, že si žena může nechat svoje rodné příjmení, nebo příjmení manželovo a povolená je také varianta obou příjmení. V tom případě se jako první v pořadí udává to nové příjmení přijaté při sňatku a na druhém místě je dosavadní příjmení.