Co se stalo v roce 1848?

Co se stalo v roce 1848?

Co vedlo k revoluci v roce 1848

státoprávní požadavky (samostatnost Čech v rámci Rakouska) národnostní požadavky (rovnoprávnost češtiny a němčiny v úřadech a na školách) liberální požadavky (svoboda tisku, zrušení cenzury, svoboda shromažďování) sociální požadavky (zrušení roboty, zlepšení postavení dělníků)
Archiv

Co chtěli demonstranti v roce 1848 ve Vídni

Když do Prahy dorazily zvěsti, že se ve Vídni demonstruje, tenhle Svatováclavský výbor poslal do Vídně seznam požadavků: konec cenzury, svobodu slova a shromažďování, rovnost náboženství a národů (hlavně Čechů a Němců), zemský sněm, volební právo, národní gardu a zrušení poddanství i roboty.
Archiv

Kdo vládl v Čechách v roce 1848

2. prosince 1848 nastoupil na habsburský trůn osmnáctiletý arcivévoda František Josef. Jeho strýc, císař Ferdinand I., český král Ferdinand V., abdikoval, a jeho otec, arcivévoda František Karel se nikoliv bez vlivu své rodiny vzdal práva nástupnictví na trůn.
Archiv

Jak skončila revoluce 1848

Z globálního hlediska skončila revoluce 1848–1849 v podunajské monarchii porážkou revoltujících liberálních a demokratických kruhů. Neznamená to však, že by žádný z revolučních cílů nebyl splněn.

Jaká byla situace v Čechách roku 1848

Pražské červnové povstání (též Svatodušní bouře) bylo ozbrojeným střetem ve dnech 12. –17. června 1848 v Praze, kterým vyvrcholil revoluční proces v českých zemích. Povstání bylo spontánní nepřipravenou vzpourou, která byla potlačena vojskem a zahynulo při ní asi 57 osob.

Kde probíhala roku 1848 jednání nové zvoleného celoněmeckého parlamentu který měl pracovat na sjednocení německých zemi

V květnu 1848 se ve Frankfurtu nad Mohanem sešel celoněmecký parlament, který měl připravit sjednocení Německa.

Proč došlo ve Francii k revoluci v roce 1848

Poté, co král zakázal plánovaný banket k podpoře reformy volebního práva, došlo 21. února 1848 v Paříži k veřejným protestům, které se rychle změnily v nepokoje a posléze se změnily v revoluční hnutí. Především došlo ke sjednocení sil dělníků a buržoazie.

Kdy a kde zacala revoluce v Cechach

Pražské červnové povstání (též Svatodušní bouře) bylo ozbrojeným střetem ve dnech 12. –17. června 1848 v Praze, kterým vyvrcholil revoluční proces v českých zemích.

Co to byl frankfurtský snem

Frankfurtský sněm nebo Frankfurtský parlament byl první sněm demokraticky volených zástupců z členských států Německého spolku, který zasedal od 18. května 1848 do 31. května 1849 v Pauluskirche ve Frankfurtu nad Mohanem.

Co bylo cílem revoluce v Itálii

Risorgimento (z italské předpony ri – „znovu“ a slovesa sorgere – „vznikat“, „pramenit“) bylo hnutí za svobodu a národní jednotu Itálie v letech 1815–1870 s cílem politicky sjednotit italský národ na Apeninském poloostrově v jeden stát.

Kdo potlačil revoluci v Praze

Windischgrätz demonstruje sílu

června zemský vojenský velitel kníže Alfred Windischgrätz uspořádal na Invalidovně okázalou přehlídku pražské posádky. Následujícího dne nechal vyvézt děla na Vyšehrad a Petřín, aby měl pulsující město na mušce.